JAK DZIAŁAMY

FILARY

Metoda kwalifikacji

Indywidualne przygotowanie terapii

Opieka specjalistów

Przed rozpoczęciem sportowych turnusów terapeutycznych przeprowadzane są indywidualne badania fizjoterapeutyczne. Profesjonalny fizjoterapeuta ocenia możliwości każdego dziecka. Na podstawie jego wskazówek, we współpracy z instruktorami sportowymi, przygotowywany jest indywidualny plan treningu. Dodatkowo nasze metody pracy z dziećmi konsultujemy na bieżąco z lekarzem specjalistą w zakresie rehabilitacji dziecięcej.

KROK PO KROKU

1. KWALIFIKACJA / BADANIA

2. PRZYGOTOWANIE PLANU NAUCZANIA

3. SZKOLENIA INSTRUKTORÓW

4. ZAJĘCIA

5. PONOWNE BADANIA – ZBIERANIE WYNIKÓW

6. SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE – KOŃCOWA OCENA

01-494 Warszawa
ul. Wolfkego 9/14

509 086 166

Fundacja Chcieć To Spróbować